Home » Berita

Sukan Malaysia Indonesia (SUKMALINDO-X) 2017

11/11/2017

SUKMALINDO-X merupakan tradisi yang dilaksanakan secara bergantian baik di Indonesia dan Malaysia. Sebagai penyelenggara tahun ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di UNNES - Kampus Sekaran Gunungpati